Máy phát điện POWERMAX (Hàn Quốc)

máy phát điện Powermax

Được trang bị với chất lượng tuyệt vời, đáng tin cậy, khả năng tương thích cao, máy phát điện Powermax (Hàn Quốc) nổi bật trong tất cả các lĩnh vực do những nỗ lực trong phát triển công nghệ nửa thế kỷ qua. Máy phát điện Powermax đảm bảo hiệu suất cao nhất trong các lĩnh vực đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nó đã được thiết kế sản xuất nhằm bảo trì, sửa chữa dễ dàng , và đạt hiệu suất cao ngay cả khi quá tải.