GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Hệ thống nguồn cung cấp nguồn điện phục vụ cho việc chiếu sáng cũng như nhu cầu hoạt động của các thiết bị khác. Các thiết bị trong hệ thống nguồn cần được đảm bảo luôn hoạt động tốt. Chính vì vậy, duy trì việc bảo trì hệ thống để ngăn ngừa và cảnh báo là thực sự cần thiết  cho hoạt động của nó.

Nhà cung cấp dịch vụ bảo trì trì sẽ thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm nghiệm, thực hiện chế độ bảo dưỡng dự phòng, kiểm tra tổng quát tình trạng máy; phân tích và xử lý sự cố. Đồng thời, tiến hành các biện pháp ngăn ngừa theo danh sách máy móc, thiết bị mà khách hàng yêu cầu.

Mục tiêu của công tác bảo trì:

 • Kiểm tra bảo dưỡng và đánh giá chính xác tình trạng hệ thống.
 • Có biện pháp tối ưu để đề nghị và khuyến cáo cho khách hàng nhằm giảm thiểu sự cố khẩn cấp.
 • Đảm bảo hệ thống và thiết bị hoạt động bình thường và an toàn, đưa ra báo cáo kết quả bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa máy một cách chính xác tình trạng thực của thiết bị tại hiện trường.

Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ:

 • Thực hiện đúng theo các hạng mục được yêu cầu
 • Dịch vụ nhận điện thoại 24/7
 • Nhà cung cấp có trách nhiệm tư vấn, khuyến cáo đến khách hàng
 • Cung cấp và đáp ứng các phụ tùng vật tư khi khách hàng có nhu cầu thay thế.

Trách nhiệm của khách hàng:

 • Bảo đảm cho nhà cung cấp vào hệ thống dễ dàng
 • Cung cấp chi tiết đặc điểm kỹ thuật của các thiết bị
 • Lỗi phát sinh với nhà cung cấp dịch vụ trong hạn định cho phép
 • Bảo đảm chi trả đúng theo kế hoạch.