BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP

water-pumping
HỆ THỐNG BƠM NƯỚC
water-pumping
MÁY BIẾN THẾ

HỆ THỐNG CCTV

MÁY ĐIỀU HÒA – LÀM LẠNH

HT ĐÈN CHIẾU SÁNG

MÁY NÉN KHÍ

HT ĐIỀU KHIỂN LV

MÁY PHÁT ĐIỆN

HT ĐỒNG BỘ HÓA

MÁY SẤY KHÔNG KHÍ

HỆ THỐNG PCCC

HT BẾP, HÚT MÙI (KEAD)

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

hang-muc-bao-duong-cong-nghiep

PM – Bảo trì phòng ngừa

Bảo trì phòng ngừa hay còn gọi là bảo dưỡng dự phòng là một hình thức phó thác của nhà sản xuất cho các nhà thầu cung cấp dịch vụ, nhằm đảm bảo an toàn và ngăn ngừa các lỗi có thể xảy ra bao gồm cả việc trung tu hoặc đại tu với sự chấp thuận trên danh nghĩa của nhà sản xuất.

CM – Bảo trì phục hồi

Bảo trì phục hồi hay còn gọi là Sửa chữa sự cố khẩn cấp hoặc bảo dưỡng hiệu chỉnh, bao gồm việc xử lý sự cố hoặc sửa chữa lỗi nghiêm trọng khi có yêu cầu, nhà cung cấp dịch vụ sẽ trực cuộc gọi 24/7.

Sửa chữa thay thế vật tư được tính theo bảng giá vật tư đã được khách hàng xác nhận.

Trường hợp hệ thống không hoạt động bình thường, nhà cung cấp dịch vụ sẽ xử lý và phục hồi để trở về trạng thái bình thường.

OM – Bảo trì vận hành

Bảo trì vận hành sẽ tiến hành bảo trì phòng ngừa (PM) và bảo dưỡng phục hồi (CM), đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.

Bộ phận kỹ thuật của đơn bị cung cấp dịch vụ được cử đến doanh nghiệp để trực tiếp theo dõi và vận hành hệ thống, thực hiện công tác bảo trì và khắc phục sự cố, quản lý toàn bộ thiết bị, lịch sử vận hành và thay thế.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN BẢO TRÌ:

Quy-trinh

Nhơn Hữu hỗ trợ dịch vụ bảo trì bảo dưỡng công nghiệp qua email & điện thoại 24/7