Đăng ký dịch vụ

Tên Đơn vị *

Người Phụ trách / Người Yêu cầu *

Địa chỉ hoạt động/ Địa điểm cần dịch vụ bảo trì *

Số điện thoại *

Địa chỉ Email *

Đặc điểm trang thiết bị /Công việc cần dịch vụ:

Tình trạng trang thiết bị (Hiện có dùng dịch vụ bảo trì nào không?):

Thời gian có thể tiến hành khảo sát:

Thời gian cần dịch vụ bảo trì bảo dưỡng:

Ghi chú thêm:

CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP NHƠN HỮU

Số 23, 152A Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp HCM, Việt Nam.

Tel: (08) 5431 9266 – 5431 9267 – 5431 9268

Fax: (08) 5431 9269

Email: nhonhuu@nhonhuu.com

 

Nhơn Hữu hỗ trợ dịch vụ bảo dưỡng công nghiệp qua email & điện thoại 24/7

quotation-open Luôn sẵn sàng, đúng thời gian, đúng nhu cầu, đúng chất lượng quotation-close