Chúng tôi được xây dựng từ nền tảng của ngành Năng Lượng và Điện Năng, sau 20 năm hoạt động chúng tôi vẩn tiếp tục tập trung vào lĩnh vực này nhưng chuyên sâu hơn về nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ phụ trợ cho ngành. Chúng tôi đã thành lập các đơn vị chuyên trách để vận hành cho từng chuyên ngành kinh doanh cụ thể như; Dầu khí và Gas thuộc Công ty Regal Dominion Associates – Đảo quốc BVI và Hồng Kong, Hàng hóa cơ bản thuộc Công ty Amaritas Resources – Đảo Quốc Xaysen, Hóa Dầu đặc biệt thuộc Công ty CNM Partners – Hồng Kông; Năng lượng và Nguồn dự phòng thuộc Cty CP Công Nghệ Nhơn Hữu,Việt Nam; Kỹ Thuật – Dịch vụ Kỹ Thuật thuộc Cty TNHH Bảo Dưỡng Công Nghiệp Nhơn Hữu, Việt Nam.

projectCNM là Công ty chuyên về quản lý đầu tư và tư vấn doanh nghiệp được thành lập tại Hong Kong với tên gọi CNM Partners Ltd. và tên CNM International Ltd. Tại Việt Nam. Chúng tôi cố gắng tối ưu thành quả của các khoản đầu tư bằng việc chuẩn bị đầu tư và kiểm soát sau đầu tư chặt chẽ. Các khoản đầu tư chính đại diện cho danh mục đầu tư của công ty cũng như của đơn vị thứ ba. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp nhằm chọn lọc đầu tư, tạo ra những cơ hội để nâng cao giá trị cổ phần. Chiến lược đầu tư độc đáo và nguyên tắc cùng với việc trực tiếp tiếp cận quản lý danh mục đầu tư đảm bảo đo lường được kết quả và tạo giá trị cổ đông trong dài hạn.

Tại CNM, chúng tôi tin vào các nguyên tắc của tài sản nội tại chứ không phải là sự theo đuổi mù quáng theo xu hướng thị trường hay đầu tư theo số đông. Chúng tôi muốn tạo ra những giao dịch độc quyền, thường trong lĩnh vực “phi thời trang” nhưng có triển vọng lớn nhất trong việc tạo ra giá trị. Các chuyên gia của CNM liên tục mở rộng đi sâu vào các thị trường trên tòan cầu. Điều này cho phép đội ngũ của chúng tôi phân tích và xác định các ngành và khu vực sẽ đem lại lợi ích cao nhất cho các nhà đầu tư. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể thương lượng, tái cấu trúc và làm tăng trưởng các khoản đầu tư theo như kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại:

http://cnm-invest.com/